วิธีการสำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฺ