แผ่นใยสังเคราะห์ชนิดไม่ถักทอนั้นถูกผลิตขึ้นมาจากเส้นใยชนิดต่อเนื่อง ของ โพลีพรอ๊พพิลีนและ มีการเติมสารป้องกันยูวี 100%  การใช้งานทั่วไปคือ การใช้งานแผ่นแยกชั้น และงานกรองและอีกหลากหลายการใช่งาน เพื่อยืดอายุการใช้งานให้แก่โครงสร้างถนน ทางรถไฟ หรือการจัดทำโครงการทางด้านวิศวกรรมโยธา หรือ งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่งงานเหล่านี้ต้องการความทนทานและความแข็งแรง กระบวนการผลิตนuh (กระบวนการผลิตเส้นใยต่อเนื่อง) สามารถรับรองคุณภาพวัตถุดิบว่ามีคุณภาพสูงมาก 

TenCate Nonwoven  เป็นการผลิตแผ่นใยสังเคราะห์ที่ทนทานต่อสารเคมี และสารชีวภาพต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในดิน และ และวัสดุในการก่อสร้าง แผ่นใยนี้ไม่ละลายน้ำจึงไม่เป็นอันตรายต่อน้ำใต้ดิน แผ่นใยสังเคราะห์นี้ยังเติมสารป้องกันแสงยูวียืดอายุการใช้งานได้เป็นอย่างดีเมื่อสัมผัสกับแสงอาทิตย์โดยตรง

ประโยชน์ของการใช้งาน Nonwoven Geosynthetics

  • การใช้งานที่หลากหลาย
  • มีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน
  • มีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำการออกแบบและการใช้งาน 
  • ผลิตภัณฑ์เป็นรูปแบบเดียวกัน