การเสริมกำลังในชั้นบัลลาสต์ เป็นการใช้วัสดุสังเคราะห์เสริมกำลังเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของทางรถไฟรวมถึงวัสดุในชั้นบัลลาสต์และส่วนประกอบอื่นๆของทางรถไฟ