Het geosynthetische materiaal Polyfelt®  verbetert de drainage en filtering in ondergrondse drainagetoepassingen naast snelwegen, in taluds, onder vliegvelden, in tunnels en bij afvalstorten. Om deze drainagestructuren effectief te maken moeten ze geleverd worden met correct ontworpen beschermingsfilters.

  • Drainagesystemen

    Geotextielen gebruikt voor drainage en filtratie worden vaak toegepast in de volgende domeinen: randdrainage, opvanginstallaties, drainagemuren, hervulbassins en afvoerputten. Bij deze toepassingen wordt het geotextiel ontworpen om de constructie te overleven, grote hoeveelheden water door te laten en de aanwezige aarde vast te houden zodat verstopping wordt voorkomen.

  • Permanente erosiebeheersing

    Geotextielen voor filtratie worden vaak gebruikt voor de volgende toepassingen op het gebied van erosiebeheer: bescherming van dijken en oevers tegen golfslag, erosiebescherming van allerlei kleine drainagestructuren en sloten, bescherming van de taluds en dijken bij structuren zoals bruggen, pieren en bruggenhoofden. Net zoals bij drainagesystemen moet het geotextiel voor deze toepassingen ontworpen worden om de installatie te overleven en om water door te laten terwijl de aanwezige aarde moet worden vastgehouden zonder dat dit leidt tot verstoppingen.