TenCate Polyfelt® geosynthetics leveren oplossingen die de drainage en filtratie verbeteren in ondergrondse drainagetoepassingen langs snelwegen, binnen taluds, onder vliegvelden, in de tunnelbouw en op stortplaatsen. Om deze drainagestructuren effectief te laten zijn, moeten ze een goed ontworpen beschermfilter hebben.

Drainage Systemen

Drainage & Filtration geotextielen worden vaak gebruikt in de volgende drainagetoepassingen: randafvoeren, interceptor ("french" of "burrito") afvoeren, muurafvoeren, oplaadbeugels en ontlastingsputten. Bij deze toepassingen moet het geotextiel ontworpen zijn om de constructie te overleven, de doorgang van water met hoge snelheden mogelijk te maken en de insitu-bodem te behouden (stop pijpleidingen) zonder te verstoppen.

Permanente erosiecontrole

Filtratie geotextielen worden vaak gebruikt in de volgende erosiebesturingstoepassingen: golfbescherming voor oeverwalgangen en damwanden; Schuurbescherming van verschillende kleine afwateringsstructuren en sloten; en snij en vul hellingsbescherming voor structuren zoals brugpijlers en landhoofden. Net als bij drainage-installaties, vereisen deze toepassingen dat het geotextiel zodanig is ontworpen dat het overleeft en dat het water kan passeren zonder de bodem te verstoppen zonder te verstoppen.