เทนคาต้าทั่วโลก

Geosynthetics

สำนักงานของเราทั่วโลก

ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจบริษัท TenCate Geosynthetics เอเชีย หากท่านต้องการความช่วยเหลือในด้านการออกแบบ ข้อมูลทางด้านเทคนิค หรือข้อมูลทางด้านราคา ในงานจีโอซินเทติคส์คุณภาพสูง หรือ นวัตกรรมที่ โปรดติดต่อตัวแทนของ  TenCate  ใกล้บ้านท่าน