TenCate Polyfelt® DN เป็นแผ่นตาข่ายที่ผลิตจากพลาสติกแข็ง high density polyethylene (HDPE) ในรูปร่างสามมิติเพื่อระบายน้ำในแนวระนาบ

ประโยชน์ของ TenCate Polyfelt® DN drainage nets:

 • ลดพื้นที่ที่ต้องใช้และค่าใช้จ่ายในการขุด
 • มีการควบคุมคุณภาพที่ดีขึ้น
 • มีความต้านทานต่อแรงกดทับสูง
 • มีความต้านทานต่อสารเคมีสูง
 • ง่ายต่อการติดตั้ง
 • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

  Typical Applications of Polyfelt® DN

  การระบายน้ำและการกรอง (Drainage / Filtration)

  การระบายน้ำ โดยใช้แผ่นใยสังเคราะห์ (geotextile) กรอง จะรักษามวลดินและป้องกันไม่ให้เม็ดดินชนิดละเอียดผ่านเข้าไป และอาจทำให้เกิดการอุดตันของระบบระบายน้ำ

  Download resources

  TenCate Solutions for Environmental Sustainability

  Download PDF