เขื่อนกันคลื่น เป็นโครงสร้างทางทะเลที่ทำหน้าที่กระจายพลังงานคลื่น

เขื่อนกันคลื่น สามารถลดพลังงานคลื่นด้วยการสะท้อนกลับบางส่วนเช่นเดียวกับการทำลายพลังงานบนโครงสร้าง