การเสริมกำลังคันทางบนชั้นดินอ่อน, การเสริมกำลังคันทางบนเสาเข็ม, การเสริมกำลังคันทางบนหินผุ

วัสดุสังเคราะห์สามารถ:

  • ทำความสูงได้สูงสุดบนพื้นที่จำกัด
  • ก่อสร้างลาดดินให้ชันขึ้น
  • เพิ่มความเร็วในการก่อสร้างโดยไม่เสียเสถียรภาพ
  • ต้านทานการเคลื่อนที่ภายนอกของคันทาง
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายแรงเพื่อเพิ่มเสถียรภาพและป้องกันการทรุดตัวของผิวหน้า
  • ป้องกันการพังทลายของโครงสร้างทางและเพิ่มความปลอดภัยของผู้ใช้งาน