ไดค์ ใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของน้ำในพื้นที่จำกัดเพื่อป้องกันน้ำท่วมและความเสียหายจากน้ำ ไดค์ใช้ในการควบคุมและยับยั้งการไหลของน้ำอย่างต่อเนื่อง