การเสริมกำลังแบบประกบ เป็นการใช้วัสดุสังเคราะห์เพื่อลดความเค้น (stress) จากพื้นผิวดินบนพื้นผิววัสดุสังเคราะห์ที่ปูบนลาดด้านข้างของบ่อขยะ