เขื่อนริมทะเล ถูกสร้างเพื่อป้องกันชายฝั่งและสภาพแวดล้อมชายทะเล เช่น หน้าผา, เนินทราย และ พื้นที่ต่างๆ

สามารถทำได้หลายประเภท เช่น การลดพลังงานของคลื่น, จำกัดความสูงของคลื่น และ สะท้อนคลื่น