การระบายน้ำ โดยใช้แผ่นใยสังเคราะห์ (geotextile) กรอง จะรักษามวลดินและป้องกันไม่ให้เม็ดดินชนิดละเอียดผ่านเข้าไป และอาจทำให้เกิดการอุดตันของระบบระบายน้ำ