การป้องกันวัสดุปกคลุมโดยใช้แผ่นใยสังเคราะห์ (geotextile) เพื่อป้องกันวัสดุสังเคราะห์ชนิดกันน้ำ (impermeable geomembrane) จากความเสียหายระหว่างการติดตั้งและขณะทำงาน