การฟื้นฟูผิวถนนเป็นการซ่อมแซมและปรับปรุงผิวถนนเดิมให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและขีดจำกัดของผิวทาง