การเสริมกำลังดินบนชั้นฐานเป็นการใช้วัสดุสังเคราะห์เสริมกำลังเพื่อให้สามารถเข้าไปก่อสร้างบนดินอ่อนมากๆ

การใช้วัสดุสังเคราะห์จะทำให้สามารถบดอัดเป็นทางเข้าไปด้วยแรงที่สม่ำเสมอ