Boşluk Desteği, boşlukları açmak ve zeminaltı çöküntünün etkisini önlemek veya en aza indirmek için gerilmeli membran olarak bir geosentetiğin kullanılmasıdır.

Boşluk oluşumuna maruz kalan alanlar üzerindeki tek veya çoklu geosentetik katmanlar toprağa gerilme desteği sağlar ve normal toprak veya atık yüklerinin üzerinde bulunan boşlukları boşluk alanından uzaklaştırır.