Drenaj & Filtrasyon

TenCate Polyfelt® & TenCate Bidim® geosentetikleri; otoyollar boyunca yer altı drenaj uygulamalarında drenajı ve filtrelemeyi, dolguların içinde, pistlerin altında, tünel inşaatında ve atık sahalarda geliştiren çözümler sunar. Bu drenaj yapılarının etkili olması için, uygun şekilde tasarlanmış bir koruyucu filtreye sahip olmaları gerekir.

Drenaj Sistemleri

Drenaj & Filtrasyon geotekstiller yaygın olarak aşağıdaki drenaj uygulamalarında kullanılmaktadır: kenar drenajları, önleyici ("French dren") drenler, duvar drenleri, doldurma havzaları ve rölyef kuyuları. . Bu uygulamalarda, geotekstil, inşaat sırasında bozulmadan kalacak, suyun yüksek oranlarda geçmesine izin verecek şekilde tasarlanır ve tıkanma olmaksızın yerinde toprak tutacak (zeminin borulanması) şekilde tasarlanmaktadır.

Kalıcı Erozyon Kontrolü

Filtrasyon geotekstilleri genellikle aşağıdaki erozyon kontrol uygulamalarında kullanılmaktadır: Kıyı koruma yolları ve koridorları için dalga koruması; çeşitli küçük drenaj yapılarının ve hendeklerin kazımı ve koruması;yarma ve dolgu yapılarında köprü orta ve kenar ayak gibi yapılar için şev koruması. Drenaj uygulamalarında olduğu gibi, bu uygulamalar geotekstilin uygulama esnasında ve sonrasında hasar görmemesi için, buna ek olarak su geçişini tıkanmadan sağlayacak şekilde tasarlanmasını gerektirir.