TenCate geosentetikler, yükü homojen bir şekilde dağıtarak, taşıma kapasitesini geliştirerek, zayıf veya düşük mukavemetli alt-tabakalara güçlendirme sağlayarak zayıf alt-yapılar üzerinde inşaat yapılmasına izin verir.

Güçlendirme, ayırma ve filtreleme katmanı olarak TenCate Geolon® PP'nin kullanımı, çeşitli uygulamalarda bu “klasik” geotekstil uygulamaları için basit, hızlı ve uygun maliyetli bir alternatif sunar: şantiye altyapısı, ulaşım altyapısı, enerji ve çevresel altyapılar.

Zemin stabilizasyonda TenCate Geosynthetics temel performansı:

  • Geolon® PP'deki başlangıç gerilme rijitlik katsayısı (% 5) güçlendirme fonksiyonunun temel performans özelliğidir.
  • Etkin bir ayırma Polyfelt® TS veya Bidim® S, tekerlek yükü geçişleri sırasında oluşan aşırı boşluk basıncının hızla yayılmasına izin vermek için geotekstil yüksek geçirgenlik gerektirir. Miragrid GX ile kombinasyonu, yolun zemin stabilizasyonuna izin verir.