Doğal kaynaklar ve enerji altyapısı

TenCate Geosynthetics şirketi gelecek jenerasyonun korunması açısından doğal kaynakların korunmasının gereklilik arzettiğinin farkındadır. AB politikaları enerji üretmek için doğanın gücünü kullanmayı teşvik etmektedir.

TenCate geosentetikleri doğal kaynakları kullanan ve enerji altyapı projelerinin inşa ve işletilmesi aşamasında sıklıkla kullanılmaktadır. TenCate geosentetikleri maden ve elektrik santrallerinin inşası için gerekli olan kritik ve güvenilir altyapı çözümleri sağlamaktadır.

Bu uygulamalar yüksek tonajlı araçların geçeceği yolların güçlendirilmesinden atık alanlarının izolasyonlarının korunmasına, çamur göleti iyileştirmelerinden, dik şevlerin inşasına ve bunların şevlerinin erozyona karşı konulmasına, kirli atıkların susuzlaştırılmasından zeminlerin stabilizasyonuna kadar birçok alanı kapsamaktadır. TenCate geosentetiklerinin kullanımı inşaat projelerine artı değer katmasının yanı sıra çevresel olarak sürdürülebilir çözümler de üretmektedir.

Nasıl bir latyapı projesi inşa etmeniz gerekiyor?

  • Gaz ve petrol boru hattı
  • Fosil yakıt enerji santrali
  • Güneş enerji santralleri
  • Rüzgar enerji santralleri
  • Maden