เทนคาต้า จีโอซินเทติคส์

ผู้นำด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยความรู้และตรงกับความต้องการของงานหลายด้าน เช่น ระบบกำจัดกากตะกอน, โครงสร้างทางทะเล, ระบบการจัดการน้ำ, อุตสาหกรรม และ เกษตรกรรม