TenCate Polyfelt® Envirofelt เป็นแผ่นป้องกันการกัดเซาะผิวหน้าดินอีกรูปแบบหนึ่ง Envirofelt CF ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้ 100% ซึ่งจะช่วยกระตุ้นหญ้าและพืชให้เจริญเติบโตมาป้องกันการกัดเซาะผิวดินและเพิ่มเสถียรภาพของลาดดิน Envirofelt CTRM เป็นแผ่นใยธรรมชาติที่เสริมด้วยตาข่ายโพลีโพรพิลีนเพื่อให้มีการเสริมแรงที่ดีขึ้นสำหรับลาดดินที่ชันและช่วยให้หญ้าและพืชเจริญเติบโต แผ่นใยจะสนับสนุนการเจริญเติบโตของพืชตามธรรมชาติจากขั้นตอนการพัฒนารากจนกว่าจะสามารถควบคุมการกัดเซาะได้อย่างถาวร

ประโยชน์ของ Envirofelt erosion control mats:

  • การแก้ไขปัญหาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งสนับสนุนการเจริญเติบโตของพืชตามธรรมชาติ 
  • ติดตั้งได้ง่ายและมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ
  • สามารถย่อยสลายเส้นใยได้ตามธรรมชาติเพื่อเป็นสารอาหารแก่พืชต่อไป 
  • ช่วยกักเก็บความชื้นในดินไม่ให้ดินแห้งจนเกินไป

Typical Applications of Envirofelt

การควบคุมการกัดเซาะ (Erosion Control)

การควบคุมการกัดเซาะเป็นการป้องกันและควบคุมการกัดเซาะจากน้ำและลมในการพัฒนาที่ดินทั้งบริเวณชายฝั่ง, ทางน้ำไหล และ โครงการก่อสร้างต่างๆ

Download resources

TenCate Solutions for Environmental Sustainability

Download PDF