การแก้ไขปัญหาโดยภาพรวม

แนวทางแก้ไขปัญหา

การเพิ่มเสถียรภาพในชั้นฐาน (Subgrade Stabilization)

การเพิ่มเสถียรภาพในชั้นฐาน เป็นการใช้วัสดุสังเคราะห์เสริมกำลังดินเพื่อเพิ่มความสามารถในการก่อสร้างและสามารถสร้างผ่านบนดินที่อ่อนมากได้ การใช้งานนี้จะทำให้เกิดชั้นฐานที่บดอัดได้ดีและไม่ยืดตัวสามารถกระจายน้ำหนักได้อย่างสม่ำเสมอ

Tags:Subgrade Stabilization · การรักษาเสถียรภาพถนนและทางรถไฟ (Road and Railway Stabilization) · โครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานราชการ · โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง · โครงสร้างพื้นฐานด้านชลศาสตร์ · โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและแหล่งธรรมชาติ · โครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม · โครงสร้างพื้นฐานด้านอาคาร · แผ่นใยสังเคราะห์แบบถักทอ (Woven Geotextiles) · วัสดุสังเคราะห์แบบประกอบ (Geocomposites)